Welkom op de website van
de Stichting Hermen J. Jacobsfonds

Stichting Hermen J. Jacobsfonds ondersteunt


ontwikkelingen die betrekking hebben op de kwalitatieve verbetering van het speciaal onderwijs.
Deze ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het terrein van de didactisch onderwijskundige aanpak. Ook kunnen hierbij nieuwe programma's worden ontwikkeld en in het veld worden geïntroduceerd.
Zowel praktisch als wetenschappelijk onderzoek is op veel terreinen nodig. Onder speciaal onderwijs wordt ook begrepen het speciale onderwijs dat binnen reguliere scholen wordt gegeven.
Het Hermen J. Jacobsfonds - opgericht in 1965 - zal deze ontwikkelingen ondersteunen door opdrachten te verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek, of onderzoeksvoorstellen financieel te ondersteunen.
Door onderwijsgevenden en/of organisaties worden nogal eens aantrekkelijke en effectieve behandelwijzen ontwikkeld.
Het bestuur van het Hermen J. Jacobsfonds ondersteunt deze ontwikkelingen door een twee jaarlijkse prijsuitreiking.

Uitnodiging
Kent u een persoon of organisatie die een bijzondere prestatie heeft geleverd ten aanzien van de kwaliteitsverhoging van het speciaal onderwijs of het onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs?
Informeer ons en doe vóór 30 juni 2024 een voordracht voor de Hermen J. Jacobs-prijs 2024.
De winnaar ontvangt een geldprijs van € 10.000.
Voor procedure zie prijsvraag 2024!

Hermen J. Jacobs was één van de vier strijdmakkers die de eerste helft van de twintigste eeuw van grote invloed zijn geweest op de groei en professionalisering van het Buitengewoon Onderwijs.
Voor verdere verdieping in het boek van Jan Brandsma, klik hier.

De Stichting Hermen J. Jacobsfonds heeft ten doel:


'het stimuleren, materieel én immaterieel ondersteunen van ontwikkelingen ten dienste van de kwaliteitsverhoging van het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland'.
In de omschrijving 'het (voortgezet)speciaal onderwijs' moet mede worden begrepen de vergelijkbare zorg zoals in de onder de Wet Passend Onderwijs in het regulier onderwijs aan leerlingen met een beperking wordt gegeven.

De stichting heeft deze algemene doelstelling gedifferentieerd in enkele nadere doelstellingen, o.m.:

Wetenschappelijke bestudering van het (voortgezet) speciaal onderwijs in zijn historische ontwikkeling en zijn perspectief in het onderwijs en welzijnsbeleid bevorderen...

Mogelijk maken dat het gedachtegoed en de verworvenheid aan kennis en inzichten binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland onderwerp van studie en gedachtewisseling in een brede culturele context op nationaal of internationaal niveau kunnen worden.

Perspectief biedende ontwikkelingen uit met name kleine groeperingen scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs stimuleren en / of ondersteunen. Het verlenen van stipendia of het verstrekken van studieopdrachten aan personen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs die verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs bevorderen.

Bevorderen en/of ondersteunen van uitgaven van leermiddelen, boeken en publicaties ten behoeve van het (voortgezet)speciaal onderwijs.Een prijs (Hermen J. Jacobs Prijs) instellen die periodiek wordt uitgereikt aan een persoon, personen of instelling, die speciale verdiensten t.a.v. het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft / hebben (gehad).
Zie het menu voor actuele informatie! (03/2024) of klik de link linksonder!