Disclaimer vande Stichting Hermen J. Jacobsfonds

De website van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds

De website van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds beoogt een historische weergave te presenteren van het ontstaan van het speciaal onderwijs en met name van het werk van Hermen J. Jacobs, één van haar pioniers.
De website van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds maakt gebruik van het archief van het Buitengewoon Onderwijs en het privé archief van de familie Hermen J. Jacobs.
Het archief is in beheer en bezit bij de voorzitter van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds. Op alle materialen op de website van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds die ontleend zijn aan het archief berust zowel auteursrecht als copierecht. Van dit materiaal mag onder strikte voorwaarden gebruik gemaakt worden. Men dient zich daartoe schriftelijk te richten tot het secretariaat van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds (zie voor adres onder ‘contact’).


Alle materialen, die niet vallen onder de omschrijving ‘uit het historisch archief’ zoals de materialen bij de Hermen J. Jacobs Prijs, vallen ook onder auteursrecht en mogen derhalve niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de makers overgenomen worden, worden gedupliceerd of in de openbaarheid worden gebracht.
Voor gebruik van dit materiaal dient eveneens schriftelijk toestemming te worden gevraagd via het secretariaat.
De Stichting Hermen J. Jacobsfonds stimuleert ook onderzoek en stelt studenten in staat het archief te raadplegen en materiaal ten behoeve van werkstukken te dupliceren en te gebruiken.
De voorwaarden waaronder zijn via het secretariaat van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds schriftelijk te verkrijgen.

Copierecht


Het copierecht van de website Hermen J. Jacobs ligt bij de Stichting Hermen J. Jacobsfonds.
Zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag geen materiaal van de website Hermen J. Jacobs worden gebruikt.
Op aanvraag kan uitzondering worden gemaakt indien het gebruik uitsluitend en alleen voor educatieve doeleinden is bestemd.

Cookies


De website van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds heeft als oogmerk verspreiding van historische informatie over het ontstaan van het speciaal onderwijs. De website is derhalve vrij van reclame en heeft geen enkel winstoogmerk. De website maakt daarom geen gebruik van ‘cookies’ om gebruikers te traceren of hun internet-gedrag te analyseren.

Google Maps

Het gebruik van Google Maps op de website gebeurt met de toestemming van Google Maps.
De Stichting Hermen J. Jacobsfonds heeft daarvoor een gebruikerslicentie ontvangen, die uitsluitend van toepassing is op de website Hermen J. Jacobs.
Google Maps wordt op de website Hermen J. Jacobs slechts gebruikt voor informatieve doeleinden.
Onjuist gebruik of onjuiste informatieverstrekking door Google Maps ligt niet binnen de verantwoordelijkheid van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds.

Overige materialen

De materialen die gepresenteerd worden bij ‘Hermen J. Jacobs Prijs’ zijn afgestaan door de makers of auteurs ten behoeve van de promotie van de Hermen J. Jacobs Prijs.

De auteursrechten blijven bij de makers, dan wel auteurs van het materiaal. Overname, dupliceren, kopiëren en publiceren kan alleen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de makers of auteurs. Het secretariaat van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds zal aanvragen doorgeven aan de betreffende makers en/of auteurs. Personen die vinden dat zij ten onrechte en zonder toestemming in beeld zijn gebracht, kunnen dit kenbaar maken aan het secretariaat.