De artikelen en boeken van Hermen J. Jacobs

Vernieuwde lijst met publicaties

U vind deze artikelen op de website 100jaarorthopedagogiek. Indien daar niet aanwezig neemt u dan contact op met ons secretariaat!

Jacobs, Herm. J. & Andriesse P. (1910a). Inleiding. In Kweekelingen Alkmanak 1910, 3-4. 's-Gravenhage: Vereeniging voor Kweekelingen en Oud-Kweekelingen.
Jacobs, Herm. J. (1910b). Bij het portret H. Blokpoel Den Haag. In Kweekelingen Alkmanak 1910, 9-10. 's-Gravenhage: Vereeniging voor Kweekelingen en Oud-Kweekelingen.
Jacobs, Herm. J. (1916a). Aardrijkskundig leesboek voor Suriname. Groningen: J.B. Wolters.
Jacobs, Herm. J. (1916b). Kinderslavernij in Suriname. Vragen van de dag 31, 142-148.
Jacobs, Herm. J. & Oudschans Dentz F. (1917a). Onze West in beeld en woord. Amsterdam: De Bussy.
Jacobs, Herm. J. & Lobato Julius W. (1917b). Uit onze omgeving (4deeltjes. Groningen: J.B. Wolters.
Jacobs, Herm. J. & Lobato Julius W. (1920a). Taaloefeningen voor Surinaamse scholen. Groningen: J.B. Wolters.
Jacobs, Herm.J. (1920b). Een koppige knaap. School en leven 21, 57-59.
Jacobs, Herm. J. (eindred.) (1922 - 1926). Voor de jeugd (weekblad).'s-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J.(1923a). Op moeders schoot: kinderrijmpjes.'s-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1923b). Kijk eens hoe leuk: raadsels, rijmpjes, rebussen, kunstjes, grapjes, teekeningen, verhaaltjes. 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1925a). Uurtjes van ontspanning. 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1925b). Altijd bezig. 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. & Oosterkamp J. (1925c). Aardrijkskundige platenatlas van het vaderland. Leiden: A.W. Sijthoff.
Jacobs, Herm. J. (1927a). Van alles wat voor de jeugd. 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. & Oosterkamp J. (1927b). Rijpere jeugd (4 deeltjes). Zutphen: W.J. Thieme.
Jacobs, Herm. J. (1929a). Een driedaagsche schoolreis. In P.H. Schreuder, G.J. Vos en D. Herderschêe. Gedenkboek omtrent zorg voor en onderwijs aan zwakzinnigen, 71-74. 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1929b). Het arbeidsonderwijs (voor jongens). In P.H. Schreuder, G.J. Vos en D. Herderschêe. Gedenkboek omtrent zorg voor en onderwijs aan zwakzinnigen, 62-67. 's- Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J., Schuijt, H.A. & Wijnberg, J. (1929c). Zelfdoen. 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1930a). Iets over jeugdherbergen. TvBO 11, 9-11.
Jacobs, Herm. J. (1930b). Onze Kolonie. TvBO 13, 9-10.
Jacobs, Herm. J. (1930c). Een buitenschool of gezette arbeid in "onze kolonie". TvBO 11, 118-123.
Jacobs, Herm. J. (1930d). Boek en Tijdschrift. TvBO 11, 134-135; 180.
Jacobs, Herm. J. (1930e). "Het boek" voor onze leerlingen. TvBO 11, 280-281.
Jacobs, Herm. J. (1931a). Ontvangen boeken. TvBO 12, 57-58; 264.
Jacobs, Herm. J. (1931b). Nazorg, bespreking van het verslag van de commissie, benoemd door Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage. TvBO 12, 83-84.
Jacobs, Herm. J. (1931c). Ingezonden. TvBO 12, 112.Jacobs, Herm. J. (1931d). Op naar de jeugdherbergen. TvBO 12, 112.
Jacobs, Herm. J. (1932a). Leesboeken. TvBO 13, 66-68.
Jacobs, Herm. J. (1932b). Net iets voor ons. TvBO 13, 107-108.
Jacobs, Herm. J. (1932c). Jong gewend, oud gedaan. TvBO 13, 137-138.
Jacobs, Herm. J. (1932d). Onze Kolonie. TvBO 13, 184-185.
Jacobs, Herm. J. (1932e). Kinderleven (7 deeltjes). 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1932f). Hoor maar hoe ik lees (3 deeltjes). 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1932g). Lentebloesem. Zutphen: W.J. Thieme en Co.
Jacobs, Herm. J. (1932h). Ingekomen boeken. TvBO 13, 272.
Jacobs, Herm. J., Schuit H.A. & Penders J. (1933a). Zelfdoen. 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1933b). Reizen en Pleisteren. Zutphen: W.J. Thieme en Co.
Jacobs, Herm. J. (1933c). Notulen der vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op 11 October 1933. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1933d). Boek en Tijdschrift. TvBO 14, 260.
Jacobs, Herm. J. (1934a). Boek en Tijdschrift. TvBO 15, 48.
Jacobs, Herm. J. (1934b). Verslag van de sluitingsmiddag van de vijfde leergang der stichting B.O. TvBO 15, 183-186.
Jacobs, Herm. J. & Oosterkamp J. (1934c). Zonnige jeugd (4 deeltjes). Zutphen: W.J. Thieme.
Jacobs, Herm. J. (1935a). Slotwoord. TvBO ( PH Schreuder nummer), 36.
Jacobs, Herm. J. (1935b). Boek en Tijdschrift. TvBO 16, 222.
Jacobs, Herm. J. (1935c). Verslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over 1934. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1936a). Rondom leerplan en lesrooster. TvBO 19, 7-9.
Jacobs, Herm. J. (1936c). Stichting voor B. O. TvBO 17, 104.
Jacobs, Herm. J. (1936d). Boek en Tijdschrift. TvBO 17, 115-116.
Jacobs, Herm. J. (1936e). Wie zou niet willen meewerken? TvBO 17, 212
Jacobs, Herm. J. (1936f). Notulen der vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op 30 September 1936. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1936g). Verslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over 1936. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1937a). Het zwakzinnigen onderwijs in Nederland. In Herm. J. Jacobs, F. Bartels, E. Geerts, M. Sluizer M. & S. Stemerding (red.). Het Buitengewoon onderwijs in Nederland, 26-33. 's-Gravenhage: Haga,
Jacobs, Herm. J. (1937b). Stichting voor B.O. TvBO 18, 16-18.Jacobs, Herm. J. (1937c). Het gewoon lager onderwijs en het B.L.O. TvBO 18, 31-32.
Jacobs, Herm. J. (1937d). Boek en Tijdschrift. TvBO 18, 44; 66-67; 114-116; 138-139; 188; 207-208; 234-235; 258-260.
Jacobs, Herm. J. (1937e). Dr. A. van Voorthuijsen. TvBO 18, 46-47.
Jacobs, Herm. J. (1937f). Onze scheidende inspecteur en zijn opvolger. TvBO 18, 45-48.
Jacobs, Herm. J. (1937g). De dr. A. van Voorthuijsenstichting geopend. TvBO 18, 55-56.
Jacobs, Herm. J. (1937h). De tweede landelijke bijeenkomst van de groep B.L.O. van het N.O.G. TvBO 18, 56-57.
Jacobs, Herm. J. (1937i). Onze Kolonie. TvBO 18, 20.
Jacobs, Herm. J. (1937j). Dr. A. van Voorthuijsen. TvBO 18, 45-48.
Jacobs, Herm. J. (1937k). G.D. Swanenburg de Veye. TvBO 18, 171.
Jacobs, Herm. J. (1937l). Het Openbaar Onderwijs aan Zwakzinnigen. In Herm. Jacobs, F. Bartels, E. Geerts, M. Sluizer & S. Stemerding (red.). Het Buitengewoon Onderwijs in Nederland, 34-42. 's-Gravenhage: Haga,
Jacobs, Herm. J. (1937m). Notulen der vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op Maandag 12 April 1937. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1938a). Rondom leerplan en lesrooster. TvBO 19, 7-9.
Jacobs, Herm. J. (1938b). Stichting voor B.O. TvBO 19, 18-19.
Jacobs, Herm. J. (1938c). Boek en Tijdschrift. TvBO 19, 42-44.
Jacobs, Herm. J. (1938d). Versjes uit het hoofd leren. TvBO 19, 56 - 58.
Jacobs, Herm. J. (1938e). Tien jaar Koloniearbeid. TvBO 19, 86-87.
Jacobs, Herm. J. (1938f). Een werkinrichting voor oud-leerlingen van de scholen voor B.L.O. te 's-Gravenhage. TvBO 19, 184-186.
Jacobs, Herm. J. (1938g). Koninklijke onderscheidingen. TvBO 19, 222.
Jacobs, Herm. J. (1938h). Jaarverslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over het jaar 1937. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1938i). Notulen der vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op Woensdag 6 April 1938. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1938j). Notulen der vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op Woensdag 19 Juni 1938. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1939a). Stichting voor B.O. TvBO 20, 17-19.
Jacobs, Herm. J. (1939b). Boek en Tijdschrift. TvBO 20, 22-24; 51-52; 74-76; 100; 144; 168; 192; 215-216; 240; 257.
Jacobs, Herm. J. (1939c). 10 jaar voortgezette vakstudie. TvBO 20, 153-155.
Jacobs, Herm. J. (1939d). Sluiting van de 8e vakcursus en de 1e cursus voor blindenpsychologie. TvBO 20, 156-159.
Jacobs, Herm. J. (1939e). B.L.O.-dag van het N.O.G. TvBO 20, 159-161.
Jacobs, Herm. J. (1939f). Wij ook. TvBO, 20, 203-205.Jacobs, Herm. J. (1939g). Een buitenschool of gezette arbeid in "onze kolonie". TvBO 20,118-123.
Jacobs, Herm. J. (1939h). Cursus erfelijkheidsleer. TvBO 20, 238.
Jacobs, Herm. J. (1939i). Notulen der vergadering van het Bestuur der Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, gehouden op 10 Mei 1939.Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1940a). Boek en Tijdschrift . TvBO 20, 23-24; 44; 63-64; 87-88; 184; 215-216.
Jacobs, Herm. J. (1940b). Onze zaakonderwijsschriften. TvBO 21, 53-56.
Jacobs, Herm. J. (1940c). Feest in de boekenwereld. TvBO 21, 62.
Jacobs, Herm. J. (1940d). Opening van de werkinrichting te 's-Gravenhage. TvBO 21, 100-102.
Jacobs, Herm. J. (1940e). Stichting voor B.O. TvBO 21, 156 - 157.
Jacobs, Herm. J. (1940f). Wij ook. TvBO 21, 203 - 205.
Jacobs, Herm. J. (1940g). 'Ik maak mijn leesboek zelf'. TvBO 21; 251-252.
Jacobs, Herm. J. (1940h). Notulen van de vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op 25 Juni 1940. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1940i). Notulen van de vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op 12 Juli 1940. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1940j). Notulen van de gecombineerde vergadering van het Bestuur der Stichting voor Buitengewoon Onderwijs met de R.K. commissie voor Voortgezette Vakstudie voor het B.O., gehouden op Vrijdag 12 Juli 1940. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1941a). Stichting voor B.O. TvBO TvBO 22, 79-81.
Jacobs, Herm. J. (1941b). Boek en Tijdschrift. TvBO 22, 84; 131; 163-164; 183-184.
Jacobs, Herm. J., J. Herderschêe & Voorthuijsen A. van (1941c). P.H Schreuder treedt af als redacteur . TvBO 22, 110.
Jacobs, Herm. J. (1941c). Afscheid P. van der Waals. TvBO TvBO 22, 166-167.
Jacobs, Herm. J. (1941d). De invloed van het milieu. TvBO 22, 226-229.
Jacobs, Herm. J. (1941e). Notulen van de vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op 4 Juni 1941. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1941f). Verslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over het jaar 1940. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1942a). Bij de aanvang van 1942. TvBO 23, 2.
Jacobs, Herm. J. (1942b). Stichting voor B.O. TvBO 23, 76-77.
Jacobs, Herm. J. (1942c). Uit de jaarverslagen. TvBO 23, 109-110.
Jacobs, Herm. J. (1942d). Berichten. TvBO 23, 149.
Jacobs, Herm. J. (1942e). Boek en Tijdschrift. TvBO 23, 30; 62; 109-110; 122; 137-138; 150-151.
Jacobs, Herm. J. (1942f). Notulen van de vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op 1 Juli 1942. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1943a). Bij de intrede van het nieuwe jaar. TvBO 24, 2.
Jacobs, Herm. J. (1943b). J. Juch. TvBO 24, 61.
Jacobs, Herm. J. (1943c). Boek en Tijdschrift. TvBO 24, 31; 76.