De artikelen en boeken (2) van Hermen J. Jacobs

Vernieuwde lijst met publicaties (vervolg)

U vind deze artikelen op de website 100jaarorthopedagogiek. Indien daar niet aanwezig neemt u dan contact op met ons secretariaat!

Jacobs, Herm. J. (1943d). Dr. D. Herderschêe met pensioen. TvBO 24, 93.
Jacobs, Herm. J. (1943e). Verslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over het jaar 1942. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1943f). Notulen van de Algemene Vergadering van het Bestuur van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, gehouden op 29 September 1943 te Utrecht. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1944a). Omzien, eer wij verder gaan. TvBO 25, 1.
Jacobs, Herm. J. (1944b). Boek en Tijdschrift. TvBO 25, 7-8; 55.
Jacobs, Herm. J. (1944c). Een school voor moeilijk opvoedbaren te 's-Gravenhage. TvBO 25, 23.
Jacobs, Herm. J. (1944d). Dr. W.L. Slot TvBO 25, 49.
Jacobs, Herm. J. (1944e). Nazorgrapport Leiden. TvBO 25, 46-47; 52-53; 57-60.
Jacobs, Herm. J. (1944f). Notulen van de vergadering van het Bestuur der Stichting voor B.O., gehouden op 17 April 1944. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1945). Jaarverslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over 1944. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1946a). Bij de jaarwisseling. TvBO 26, 1-2.
Jacobs, Herm. J. (1946b). Ter nagedachtenis aan P. de Boer. TvBO 26, 9-10.
Jacobs, Herm. J. (1946c). Onze Kolonie. TvBO 26, 14-15; 31; 86.
Jacobs, Herm. J. (1946d). Vernieuwing. TvBO 26, 16-21.
Jacobs, Herm. J. (1946e). Boek en Tijdschrift. TvBO 26, 23.
Jacobs, Herm. J. (1946f). A.J. Schreuder. TvBO 26, bijlage bij juni nummer.
Jacobs, Herm. J. (1946g). Vorderingenadministratie bij individueel onderwijs. TvBO 26, 49-52.
Jacobs, Herm. J. (1946h). Beknopt verslag van de Alg. Vergadering 26 October 1946. TvBO 26, 85.
Jacobs, Herm. J. (1946i). Stichting voor B.O. TvBO 26, 49-52; 85-86.
Jacobs, Herm. J. (1946j). Paedagogische moeilijkheden bij gestichtskinderen. TvBO 26, 92-94.
Jacobs, Herm. J. (1946k). Notulen van de Algemene Vergadering van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, gehouden op
Dinsdag 5 Maart 1946. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1947a). Het nieuwe jaar. TvBO 27, 1.
Jacobs, Herm. J. (1947b). De licham. Opvoeding op de scholen voor B.L.O. TvBO 27, 6.
Jacobs, Herm. J. (1947c). Boek en Tijdschrift. TvBO 27, 7; 86; 114-115.
Jacobs, Herm. J. (1947d). Aanvankelijk leesonderwijs. TvBO 27, 27.
Jacobs, Herm. J. (1947e). Boekbespreking. TvBO 27, 41-43.
Jacobs, Herm. J. (1947f). Onze nieuwe salarisregeling. TvBO 27, 45-46.
Jacobs, Herm. J. (1947g). Ontspanning voor volwassenen te s-Gravenhage. TvBO 27, 60.Jacobs, Herm. J. (1947h). G.A.E. Christ. TvBO 27, 60.
Jacobs, Herm. J. (1947i). Minder-valide arbeidskrachten. TvBO 27, 66-70.
Jacobs, Herm. J. (1947j). Prof. R. Casimir 70 jaar. TvBO 27, 90.
Jacobs, Herm. J. (1947k). Onze nieuwe rijksinspectie. TvBO 27, 101-102.
Jacobs, Herm. J. (1947l). De gewijzigde leerplichtwet en het B.L.O. TvBO 27, 110.
Jacobs, Herm. J. (1947m). Contact met het gezin. TvBO 27, 114.
Jacobs, Herm. J. (1947n). Prof. Dr. K.H. Bouman. TvBO 27, 117.
Jacobs, Herm. J. (1947o). Bij het afscheid van onze inspecteur. TvBO 27, 118.
Jacobs, Herm. J. (1947p). Het Nijverheidsonderwijs aan intellectueel- en sociaal minderbedeelden. TvBO 27, 120-121.
Jacobs, Herm. J. (1947q). Onze Kolonie. TvBO 27, 7; 62; 112.
Jacobs, Herm. J. (1947r). Minder-valide arbeidskrachten. TvBO 27, 66-70.
Jacobs, Herm. J. (1947s). Jaarverslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over 1946. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1947t). Notulen van de algemene vergadering van het Bestuur der Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, gehouden op 24 Juni 1947. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1948a). Bij het jaareinde. TvBO 28, 1.
Jacobs, Herm. J. (1948b). Over het onderwijs aan imbecillen. TvBO 28, 13-16.
Jacobs, Herm. J. (1948c). Ons bezoek aan huize Angela. TvBO 28, 17.
Jacobs, Herm. J. (1948d). Verslag Algemene vergadering van de Ver. Voor Onderwijzers en Artsen. TvBO 28, 18-21.
Jacobs, Herm. J. (1948e). Stichting voor Buitengewoon Onderijs. TvBO 28, 22; 37.
Jacobs, Herm. J. (1948f). Boek en Tijdschrift. TvBO 28, 39-40; 52; 66; 84; 100; 116; 171-172.
Jacobs, Herm. J. (1948g). Wie een kind redt, redt een geslacht. TvBO 28, 49-50.
Jacobs, Herm. J. (1948h). Nazorg B.L.O. TvBO 28, 53-54; 74-79; 88-94; 102-106; 154-157.
Jacobs, Herm. J. (1948i). Na vijftig jaar. TvBO 28, 101-102.
Jacobs, Herm. J. (1948j). Suriname en het B.L.O. TvBO 28, 96.
Jacobs, Herm. J. (1948k). Een erkenning en een opwekking. TvBO 28, 144-145.
Jacobs, Herm. J. (1948l). Onze Kolonie. TvBO 28, 146.
Jacobs, Herm. J. (1948m). Verslag van de Algemene Vergadering van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, gehouden op 28 Juni 1948.Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1948n). Verslag van de Algemene Vergadering van het Bestuur van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, gehouden op 22 October 1948. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1948o). Jaarverslag over het jaar 1947 van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.Jacobs, Herm. J. (1949a). Jaarwisseling. TvBO 29, 1-2.
Jacobs, Herm. J. (1949b). Onze Kolonie. TvBO 29, 19-20; 146; 226.
Jacobs, Herm. J. (1949c). Een maand van Haagse jubilea. TvBO 29, 20-23.
Jacobs, Herm. J. (1949d). Boek en Tijdschrift. TvBO 29, 47-48; 63-64; 80; 169-170; 233-234.
Jacobs, Herm. J. (1949e). Nazorg B.L.O. TvBO 29, 70-74.
Jacobs, Herm. J. (1949f). Buitengewoon Nijverheidsonderwijs. TvBO 29, 75-76.
Jacobs, Herm. J. (1949g). Intelligentieonderzoek. TvBO 29, 76-77.
Jacobs, Herm. J. (1949h). Schoolidylle. TvBO 29, 87-90.
Jacobs, Herm. J. (1949i). Twintig jaar voortgezette vakstudie. TvBO 29, 90-95.
Jacobs, Herm. J. (1949j). Feest in Rheden. TvBO 29, 97-98.
Jacobs, Herm. J. (1949k). Gezinnen in nood. TvBO 29, 142-143.
Jacobs, Herm. J. (1949l). Onze Kolonie. TvBO 29, 146.
Jacobs, Herm. J. (1949m). Flitsen van het Tweede Internationale Congres voor Orthopedagogiek. TvBO 29, 153-156.
Jacobs, Herm. J. (1949n). G.J. Vos. TvBO 29, 187-188.
Jacobs, Herm. J. (1949o). Conferentie van het Prot. Chr. B.L.O. TvBO 29, 200-202.
Jacobs, Herm. J. (1949p). Rademakers Cacao en chocoladefabriek bestaan 75 jaar. TvBO 29, 206.
Jacobs, Herm. J. (1949q). Jaarverslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over 1948. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1950a). Oud en nieuw. TvBO 30, 1-2.
Jacobs, Herm. J. (1950b). De huisarts en zwakzinnigheid. TvBO 30, 10-11.
Jacobs, Herm. J. (1950c). Problemen. TvBO 30, 12.
Jacobs, Herm. J. (1950d). Het nieuwe K.B. TvBO 30, 17-19.
Jacobs, Herm. J. (1950e). Veertig jaar kinderuitzending. TvBO 30, 20-26.
Jacobs, Herm. J. (1950f). Wie onze Kolonie grootbrachten. TvBO 30, 26-27.
Jacobs, Herm. J. (1950g). De boekenweek. TvBO 30, 37.
Jacobs, Herm. J. (1950h). Boek en Tijdschrift. TvBO 30, 56; 70-72; 86; 108; 184; 207-208; 228.
Jacobs, Herm. J. (1950i). Zeer moeilijk opvoedbaren. TvBO 30, 102-104.
Jacobs, Herm. J. (1950j). Onze Kolonie. TvBO 30, 104; 201.Jacobs, Herm. J. (1950k). Opening van de verbouwde Mr. G. Engbertsschool te Delft. TvBO 30, 154-156.
Jacobs, Herm. J. (1950l). Het B.L.O. vergeten? TvBO 30, 201.
Jacobs, Herm. J. (1950m). Ere-doctoraat Prof. R. Casimir. TvBO 30, 196-198.
Jacobs, Herm. J. & Oosterkamp J. (1950n). Beroepsmogelijkheden in het grafisch bedrijf. Assen: Van Gorcum & Comp. N.V.
Jacobs, Herm. J. (1950o). Notulen van de algemene vergadering van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, gehouden op 28 Juni 1950. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1950p). Jaarverslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1951a). Onze Kolonie. TvBO 31, 183.
Jacobs, Herm. J. (1951b). Jaarverslag van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs over 1950. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1952a). Uit de laatste jaren. TvBO 32, 30-31.
Jacobs, Herm. J. (1952b). De P.H. Schreuderschool en wat er uit groeide. TvBO 32, 62-72.
Jacobs, Herm. J. (1952c). Onze Kolonie. TvBO 32, 76-77.
Jacobs, Herm. J. (1952d). Uit de laatste jaren. TvRKBO, CBO, TvBO, Logopaedie en Phoniatrie. februari 1952, 40-41.
Christ, G.A.E & Jacobs, Herm. J. (1952f). Ons eerste examen voor het officiële diploma B.O. 1951/'52. TvBO 32, 94-98.
Jacobs, Herm. J. (1953a). Onze Kolonie. TvBO 33, 134.
Jacobs, Herm. J. (1953b). Een halve eeuw O en A. In J.M. Kaan-Hoffmeier, J.A. Maat & Hermen J. Jacobs. Het afwijkende kind, 17-25. 's-Gravenhage: Haga.
Jacobs, Herm. J. (1954). Notulen van de vergadering van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, 20 december 1954. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1957a). Wat is en wat deed O. en A. TvBOeO 37, 30-34.
Jacobs, Herm. J. (1957b). Notulen van de algemen vergadering van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, 5 Juni 1957. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1959a). Uit de geschiedenis van het arbeidsonderwijs aan debielen. TvBOeO 38, 122-133.
Jacobs, Herm. J. (1959b). Notulen van de algemene vergadering van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, 10 april 1959. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1960). Individueel lager technisch onderwijs (voor jongens). TvBOeO 40, 4-10.
Jacobs, Herm. J. (1960). Ter afscheid. TvBOeO 40, 61.
Jacobs, Herm. J. (1960). Notulen van de vergadering van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, 2 augustus 1960. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1964). Notulen van de bestuursvergadering, 22 februari 1964. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1965a). Notulen van de bestuursvergadering, 23 januari 1965. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1965b). Notulen van de bestuursvergadering, 25 mei 1965. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
Jacobs, Herm. J. (1965c). Notulen van de bestuursvergadering van de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs, 25 mei 1965. Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.