Uitnodiging voor de
HJJ Prijs 2022!

Prijsvraag Hermen J. Jacobsfonds 2022:
De kracht van de leraarWij nodigen je uit om deel te nemen aan de vierjaarlijkse prijsvraag die het Hermen J. Jacobsfonds uitschrijft.
Hermen J. Jacobs (1887-1976), de oprichter en naamgever van ons fonds, droeg de overtuiging uit dat alle kinderen recht hadden op onderwijs dat afgestemd was op hun mogelijkheden: passend onderwijs.

Dit keer is het thema: de kracht van de leraar.

Telkens weer blijkt dat de professionele ontwikkeling van de leraar doorslaggevend is voor die leerlingen waarbij het leren niet als vanzelfsprekend verloopt. De leraar wordt zich steeds meer bewust van zijn rol en laat dat blijken. In de afgelopen jaren zagen we bijvoorbeeld een zelfbewuste groep leraren opstaan die hun vak heroverde. De leraar doet ertoe en wij zijn op zoek naar zijn betekenisvolle initiatieven in het onderwijs.

In onze prijsvraag voor 2022 stellen wij de vraag:

  •   En hoe dan?
  •   Hoe wil je ertoe doen?
  •   Hoe laat je ook de leerling ertoe doen?
  •   Wat wil je als leraar betekenen voor de opvallende leerlingen, leerlingen waar het onderwijs niet vanzelf gaat??


Het Hermen J. Jacobsfonds wil je daarbij financieel ondersteunen via onze prijsvraag.
We laten ons graag verrassen door de plannen die je hebt of wellicht op kleine schaal al realiseerde.

Denk bijvoorbeeld aan een vernieuwende aanpak voor thuiszitters, samenwerken met jeugdzorg, aanpak digitaal pesten, of aan het verbeteren van de eigen professionaliteit.
De vorm bepaal je zelf: een theoretische overdenking, een brochure, een interventie, een website, verras ons!

Mocht je een planopzet willen indienen vertel ons dan duidelijk je beweegredenen. Geef altijd duidelijk aan: doel, doelgroep en de overdraagbaarheid van het beoogde resultaat.

Het bestuur van het fonds zal als kwaliteitscriteria hanteren de doelen van het Hermen J. Jacobsfonds zoals vermeld op onze website www.hjjacobsfonds.nl.

De motivatie voor de bekroning vindt plaats door middel van een openbaar rapport. Hierin kunnen de overige inzendingen met de nodige vertrouwelijkheid worden genoemd. Over de uitslag is geen discussie mogelijk. Met de inzending ga je akkoord met genoemde voorwaarden.

Wij wensen je veel succes bij het opstellen van jouw inzending en zien deze met belangstelling tegemoet.

Voor de winnaar ligt er een bedrag van € 20.000 klaar om de droom die je hebt te vervullen.

Bestuur Hermen J. Jacobsfonds

Inzending

Inzendingen stuur je vóór 1 oktober - in het aangekondigde jaar - aan het secretariaat van het Hermen J. Jacobsfonds t.a.v. de secretaris, secretariaathjjacobsfonds@gmail.com en/of Postbus 159, 3800 AD Amersfoort.

De genomineerden voor de Hermen J.Jacobsprijs worden bekend gemaakt op een vast tijdstip.
Prijsuitreiking:
Op een nader te bepalen datum.
Op een onderwijslocatie (nog niet bekend).
    

HJJprijs Ede 2015
HJJprijs Dordrecht 2018

Mededeling Bestuur HJJ

De prijsvraag van het Hermen J. Jacobsfonds 2022 betrof de kracht van de leraar.
Sinds 1992 wordt deze prijs periodiek toegekend aan een persoon, personen of instelling die speciale verdiensten t.a.v. het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft/hebben gehad.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze prijs staan op deze website vermeld.
Het bestuur van het fonds was verheugd met het aantal inzendingen. Hieruit bleek dat er tal van ideeën en initiatieven waren om het speciaal- en passend onderwijs te verbeteren.
Enkele inzenders hebben bericht gekregen om hun inzending te veranderen in een projectvoorstel zodat hun idee alsnog financieel gehonoreerd kan worden.
Aan de prijsvraag, een bedrag van 20.000 euro, worden door de jury echter hoge kwaliteitseisen gesteld.
De jury heeft uiteindelijk moeten concluderen dat geen van de inzendingen, hoe creatief ook, tegemoet kwam aan deze eisen.
Dit betekent dat de prijsvraag 2022 de kracht van de leraar niet zal worden uitgereikt.
Voor het eerst in het dertigjarig bestaan van de prijsvraag heeft het bestuur dit besluit moeten nemen.